Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.72.2019, Z dnia: 28.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.72.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.74.2019, Z dnia: 28.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.74.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.82.2019, Z dnia: 12.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020
Załączniki:
RG.0007.82.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.80.2019, Z dnia: 12.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
RG.0007.80.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.83.2019, Z dnia: 12.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.83.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.81.2019, Z dnia: 12.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Załączniki:
RG.0007.81.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.84.2019, Z dnia: 12.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.84.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.79.2019, Z dnia: 12.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.79.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.78.2019, Z dnia: 12.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.78.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.90.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.90.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.88.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobiór w roku szkolnym 2019/2020
Załączniki:
RG.0007.88.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.87.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
RG.0007.87.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.86.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie
Załączniki:
RG.0007.86.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.85.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.85.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.89.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020r
Załączniki:
RG.0007.89.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 17  prawy
Początek strony