Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.33.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2019
Załączniki:
RG.0007.33.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.03.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.31.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.31.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.03.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.28.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.28.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.03.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.37.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie
Załączniki:
RG.0007.37.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.38.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobiór oraz określenia granicy obwodu publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Załączniki:
RG.0007.38.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.35.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.35.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.39.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
Załączniki:
RG.0007.39.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.34.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.34.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.36.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Załączniki:
RG.0007.36.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.40.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Załączniki:
RG.0007.40.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.45.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych drzew i krzewów uznanych za pomnik przyrody na terenie parku otaczającego Zameczek Myśliwski Promnice
Załączniki:
RG.0007.45.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.41.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.41.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.48.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2018 - 2025 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Załączniki:
RG.0007.48.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.46.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
Załączniki:
RG.0007.46.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 2

Numer: RG.0007.44.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2019
Załączniki:
RG.0007.44.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 16  prawy
Początek strony