Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.42.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019 - 2026
Załączniki:
RG.0007.42.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.47.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.47.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.43.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Załączniki:
RG.0007.43.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.49.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.49.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.56.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.56.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.53.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie diet dla radnych
Załączniki:
RG.0007.53.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.51.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2018 rok
Załączniki:
RG.0007.51.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.55.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.55.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.57.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie negatywnego stanowiska dla przebiegu trasy Kanału Śląskiego łączącego górną Odrę z górną Wisłą przez centrum gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.57.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.52.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Załączniki:
RG.0007.52.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.54.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowy drogi ul. Żelazna w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.54.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.50.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2018r.
Załączniki:
RG.0007.50.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.60.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Załączniki:
RG.0007.60.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.61.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Załączniki:
RG.0007.61.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.59.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.59.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony