Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.107.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek przeznaczonych pod drogi
Załączniki:
RG.0007.107.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.102.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.102.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.103.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, za czas służby przekraczającej normę
Załączniki:
RG.0007.103.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.112.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.112.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.110.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.110.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.111.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.111.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.117.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Załączniki:
RG.0007.117.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.113.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na okres 1.07.2020 - 31.12.2025
Załączniki:
RG.0007.113.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.116.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości zasobu gminnego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Załączniki:
RG.0007.116.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.114.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola prowadzonego przez Gminę Kobiór, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Załączniki:
RG.0007.114.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.109.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok oraz zmiany uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.109.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.115.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Załączniki:
RG.0007.115.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.122.2020, Z dnia: 30.06.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.122.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.123.2020, Z dnia: 30.06.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.123.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.119.2020, Z dnia: 30.06.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2019r.
Załączniki:
RG.0007.119.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 16  prawy
Początek strony