Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.62.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod plac zabaw
Załączniki:
RG.0007.62.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.58.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.58.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.64.2019, Z dnia: 25.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiór nr RG0007.44.2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2019
Załączniki:
RG.0007.64.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.11.2019 , wersja 2

Numer: RG.0007.63.2019, Z dnia: 26.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.63.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.11.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.65.2019, Z dnia: 26.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
RG.0007.65.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.11.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.66.2019, Z dnia: 10.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Załączniki:
RG.0007.66.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.11.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.70.2019, Z dnia: 31.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Załączniki:
RG.0007.70.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.11.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.67.2019, Z dnia: 31.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.67.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.11.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.71.2019, Z dnia: 31.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.71.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.11.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.68.2019, Z dnia: 31.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.68.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.11.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.69.2019, Z dnia: 31.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.69.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.11.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.77.2019, Z dnia: 28.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały nr RG.0007.54.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 czerwca 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowy drogi ul. Żelazna w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.77.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.76.2019, Z dnia: 28.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kobiór przy ulicy Centralnej
Załączniki:
RG.0007.76.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.75.2019, Z dnia: 28.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami położonymi na terenie Gminy Kobiór na lata 2020-2023
Załączniki:
RG.0007.75.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.73.2019, Z dnia: 28.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.73.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 17  prawy
Początek strony