Statystyki odwiedzin Biuletynu


Urząd Gminy>Zamówienia publiczne, Przetargi>Zamówienia publiczne powyżej 130.000 zł  56072
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne, Przetargi>Zamówienia publiczne do 130.000 zł  55384
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Przetargi>Zamówienia publiczne do 130.000 zł  29884
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Przetargi>Zamówienia publiczne do 30.000 euro  28846
>Gminne Przedszkole>Zamówienia do 30 000 euro  17418
>Urząd Gminy>Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia  14523
>Urząd Gminy>Nabór pracowników  14391
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Uchwały Rady Gminy  12575
>Redakcja>Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej  10092
>Urząd Gminy>Plan zagospodarowania przestrzennego  8037
>Urząd Gminy>Wybory i Referenda  7262
>>  6927
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne, Przetargi>Sprzedaż mienia  6743
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Nabór pracowników  6012
>Urząd Gminy>Konsultacje społeczne  4901
>Urząd Gminy>Władze  4884
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Ogłoszenia  4855
Rada Gminy>Kadencja VII(2014-2018)>Uchwały Rady Gminy  4787
Rada Gminy>Kadencja VII(2014-2018)>Ogłoszenia  4401
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy  4285
>Kobiórski Zakład Komunalny>Nabór pracowników  4264
>Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Nabór pracowników  4176
>Urząd Gminy>Struktura organizacyjna  3843
>Gminne Przedszkole>Nabór pracowników  3799
Rada Gminy>Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe  3742
Urząd Gminy>Finanse Gminy>Budżet, Sprawozdania budżetowe  3512
>>  3488
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Elektroniczna skrzynka podawcza  3447
>Urząd Gminy>Dane podstawowe  3395
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy  3312
>Gminny Dom Kultury>Nabór pracowników  3148
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Protokoły z Sesji Rady Gminy  2987
Rada Gminy>Kadencja VII(2014-2018)>Protokoły z Sesji Rady Gminy  2850
Rada Gminy>Kadencja VIII(2018-2023)>Ogłoszenia  2841
Urząd Gminy>Zamówienia publiczne, Przetargi>Plan postępowań o udzielenie zamówień  2436
>Gminna Biblioteka Publiczna>Nabór pracowników  2299
Rada Gminy>Kadencja VIII(2018-2023)>Uchwały Rady Gminy  2277
>Gimnazjum im. Jana Pawła II>Nabór pracowników  2029
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Ogłoszenia  1982
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zagospodarowanie przestrzenne  1958
>Urząd Gminy>Współpraca z organizacjami pozarządowymi  1749
Urząd Gminy>Finanse Gminy>Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  1747
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego  1730
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste  1644
>Urząd Gminy>Statut  1601
>Urząd Gminy>Kontrole zewnętrzne  1531
Rada Gminy>Kadencja VII(2014-2018)>Skład Rady  1516
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Karta Dużej Rodziny  1472
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Działalność gospodarcza  1433
>Kobiórski Zakład Komunalny>Dane Podstawowe  1417
>Urząd Gminy>Raport o stanie Gminy  1356
>Urząd Gminy>Numery kont bankowych  1353
Urząd Gminy>Finanse Gminy>Wieloletnia prognoza finansowa  1283
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ochrona środowiska  1239
>Urząd Gminy>Telefony  1232
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Dane podstawowe  1231
Rada Gminy>Kadencja VIII(2018-2023)>Oświadczenia majątkowe  1225
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe  1197
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Budowa, przebudowa zjazdu z drogi publicznej (gminnej)  1173
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Skład Rady  1167
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2016 rok  1155
>Kobiórski Zakład Komunalny>Taryfa za odprowadzanie ścieków  1144
>Gminna Biblioteka Publiczna>Dane podstawowe  1134
>Gminne Przedszkole>Kadra przedszkola  1100
Rada Gminy>Kadencja VII(2014-2018)>Składy Komisji  1098
>Gminny Dom Kultury>Dane podstawowe  1085
Urząd Gminy>Finanse Gminy>Informacja o stanie mienia  1066
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2018 rok  1065
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2015 rok  1064
>Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Dane podstawowe  1059
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  1048
>Gminne Przedszkole>Rekrutacja  1044
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2014 rok  1003
Urząd Gminy>Rejestry, ewidencje>Firmy wywozowe posiadające zezwolenie Wójta na wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kobiór  983
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Nadanie numeru porządkowego nieruchomości  981
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Regulamin organizacyjny  981
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (gminnej)  973
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Składy Komisji  969
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2017 rok  968
>Gminne Przedszkole>Dane podstawowe  967
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Podział nieruchomości  944
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Opieka nad dziećmi do lat 3  892
Urząd Gminy>Rejestry, ewidencje>Wykaz danych o środowisku  879
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  878
Urząd Gminy>Rejestry, ewidencje>Rejestr Instytucji Kultury  876
Rada Gminy>Kadencja VIII(2018-2023)>Nagrania Sesji Rady Gminy  872
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Gospodarka ściekowa na terenach nieobjętych kanalizacją sanitarną  841
Urząd Gminy>Rejestry, ewidencje>Rejestr działalności regulowanej  840
>Urząd Gminy>Współpraca z organizacjami pozarządowymi  817
>Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Statut  816
>Gminne Przedszkole>Statut  809
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Statut  807
Urząd Gminy>Polityka społeczna>Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011 - 2020  803
Rada Gminy>Kadencja VIII(2018-2023)>Wykazy głosowań imiennych  800
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia docelowego działki od strony drogi gminnej  794
>Kobiórski Zakład Komunalny>Regulamin organizacyjny  793
>Gminny Dom Kultury>Statut  791
>Kobiórski Zakład Komunalny>Statut  790
>Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dane podstawowe  788
Urząd Gminy>Polityka społeczna>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok  785
>Gminny Dom Kultury>Regulamin organizacyjny  771
>Gminny Dom Kultury>Przedmiot działania  766
>Gimnazjum im. Jana Pawła II>Kadra  745
Rada Gminy>Kadencja VIII(2018-2023)>Protokoły z Sesji Rady Gminy  737
>Gminna Biblioteka Publiczna>Regulamin organizacyjny  730
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2019 rok  722
>Gminna Biblioteka Publiczna>Statut  721
>Gminna Biblioteka Publiczna>Regulamin korzystania ze zbiorów  710
Urząd Gminy>Polityka społeczna>Gminny program wspierania rodziny  704
>Gminna Biblioteka Publiczna>Regulamin korzystania z Internetu  703
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Dokumenty szkoły>Regulamin organizacji uroczystości szkolnych  701
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Dokumenty szkoły>Bezpieczeństwo i higiena w szkole  700
Urząd Gminy>Polityka społeczna>Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  699
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Dokumenty szkoły>Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw  683
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Dokumenty szkoły>Regulamin dyskotek  679
>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  677
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Kontrole zewnętrzne  673
Rada Gminy>Kadencja VIII(2018-2023)>Skład Rady  611
>Gimnazjum im. Jana Pawła II>Rekrutacja  589
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego  573
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Statut  572
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolny Program Profilaktyki  552
Rada Gminy>Kadencja IV(2002-2006)>Uchwały Rady Gminy  546
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>WSO  524
Rada Gminy>Kadencja V(2006-2010)>Uchwały Rady Gminy  503
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolny Zestaw Podręcnzików  486
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolny Program wychowawczy  472
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolny Zestaw Programów Nauczania  472
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy>Eugeniusz Lubański - Wój Gminy  460
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>SAWICKI Przemysław Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy  454
>Gimnazjum im. Jana Pawła II>Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  438
Rada Gminy>Kadencja V(2006-2010)>Protokoły z Sesji Rady Gminy  422
>Gimnazjum im. Jana Pawła II>Status prawny i przedmiot działalności  421
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2020 rok  418
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolny Program Doradztwa Zawodowego  415
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolny System Monitoringu  413
Gimnazjum im. Jana Pawła II>Dokumenty organizacyjne>Szkolna Instrukcja Realizacji Projektu  407
Rada Gminy>Kadencja VIII(2018-2023)>Składy Komisji  354
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2021 rok  342
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Gospodarka ściekowa na terenach nieobjętych kanalizacją sanitarną>Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzenie ścieków  323
>Urząd Gminy>Pomoc prawna  323
Urząd Gminy>Finanse Gminy>Bilans jednostki budżetowej  319
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2022 rok  302
Finanse Gminy>Budżet>Budżet 2014  295
Rada Gminy>Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe  282
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Sprawozdania finansowe  268
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą  261
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Uzupełnienie aktu stanu cywilnego  253
>Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy>Sprawozdania finansowe  237
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych>Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  236
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego  232
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Harmonogram udzielania ślubów cywilnych  224
Urząd Gminy>Podatki i opłaty>na 2023 rok  216
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy> Agnieszka Błąkała - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  212
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy> Stefan Ryt - Wójt Gminy do dnia 2.12.2014r.  209
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa  206
Finanse Gminy>Wieloletnia prognoza finansowa>na lata 2014 - 2021  206
Finanse Gminy>Budżet>Budżet 2013  206
Finanse Gminy>Informacja o stanie mienia>Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kobiór na dzień 31.12.2013r.  197
>Kobiórski Zakład Komunalny>Sprawozdania finansowe  196
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych>Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  196
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk wniosku o wydanie dowodu osobistego  191
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy> Bronisław Gembalczyk - Sekretarz Gminy  190
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ochrona środowiska>Wydanie decyzji zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości  188
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  184
>Urząd Gminy>Przetargi Urzędu Gminy  184
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi  184
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (gminnej)>Zajęcie pasa drogowego dot. prowadzenia robót  181
>Gminne Przedszkole>Sprawozdania finansowe  180
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zagospodarowanie przestrzenne>Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy dla terenów, które nie posiadają opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  179
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Zgłoszenie zgonu  177
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Sprostowanie aktu stanu cywilnego  177
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ochrona środowiska>Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  177
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zagospodarowanie przestrzenne>Wydanie pełnej informacji w sprawie przeznaczenia terenu (działki) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z wypisem i wyrysem z planu.  176
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy> Eugeniusz Lubański - Zastępca Wójta do dnia 2.12.2014r.  176
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zagospodarowanie przestrzenne>Przyjęcie wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  174
Finanse Gminy>Budżet>Budżet 2012  173
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Zmiana imienia i nazwiska  173
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca  172
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (gminnej)>Zajęcie pasa drogowego dot. umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej  172
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zagospodarowanie przestrzenne>Wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu (działki) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  170
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Złożenie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska na podstawie art. 90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  169
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Pomoc materialna dla uczniów>Przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego  169
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa  168
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zagospodarowanie przestrzenne>Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów, które nie posiadają opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  168
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (gminnej)>Zajęcie pasa drogowego dot. umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam  167
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Pomoc materialna dla uczniów>Przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie zasiłku szkolnego  166
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego  165
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (gminnej)>Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności  164
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Gospodarka ściekowa na terenach nieobjętych kanalizacją sanitarną>Wniosek o dokonanie odbioru bezodpływowego osadnika ścieków  164
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ochrona środowiska>Wydanie decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  163
Finanse Gminy>Informacja o stanie mienia>Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kobiór na dzień 31.12.2012r.  162
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ochrona środowiska>Wydanie decyzji zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną  161
Finanse Gminy>Informacja o stanie mienia>Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kobiór na dzień 31.12.2011r.  160
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ochrona środowiska>Wydanie decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  159
>Urząd Gminy>Polityka prywatności  157
Urząd Gminy>Rejestry, ewidencje>Rejestr działalności regulowanej  157
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk zgłoszenia pobytu stałego  148
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy> Jerzy Orlikowski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  146
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk zgłoszenia pobytu czasowego  144
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  141
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy>Katarzyna Kozyra - Dyrektor Gminnego Przedszkola  137
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy> Beata Witańska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy  135
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy> Gabriela Zając - Skarbnik Gminy  134
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Jerzy Mazur - Przewodniczący Rady Gminy  134
>Instrukcja>Instrukcja do Biuletynu Informacji Publicznej  130
Finanse Gminy>Budżet>Budżet 2015  128
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy>Wojciech Paździor - Dyrektor Gminnego Domu Kultury  128
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy> Jadwiga Kumor - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  127
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy> Alicja Sojka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  126
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Katarzyna Myszor - Radna  124
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydawanych i unieważnionych dowodów osobistych  122
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Wojciech Paliczka - Radny  120
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy>Ewa Moryś - Dyrektor Kobiórskiego Zakładu Komunalnego  120
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Irena Musiał - Radna  119
Urząd Gminy>Rejestry, ewidencje>Gminna Ewidencja Zabytków  119
Urząd Gminy>Finanse Gminy>Sprawozdania finansowe jednostki  118
>Gminne Przedszkole>Deklaracja dostępności  116
Rada Gminy>Kadencja VIII(2018-2023)>Transmisja obrad  114
Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy> Monika Tetla - Skarbnik Gminy do dnia 4.9.2014r.  109
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Bernard Mazur - Radny  107
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Bogdan Szpak - Radny  105
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Irena Cuber - Radna  99
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Eryk Kłos - Radny  98
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Jan Kukla - Radny  95
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Katarzyna Goździk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy  94
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Józef Mazurczyk - Radny  94
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Edward Tomaszczyk - Radny  93
Oświadczenia majątkowe>Pracowników jednostek Gminy> Gabriela Kułagowska - Starszy specjalista pracy socjalnej  91
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Krzysztof Grolik - Radny  89
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Ludwik Pawłowski - Radny  88
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Wniosek o przyznanie miejsca handlowego  88
Urząd Gminy>Rejestry, ewidencje>Ewidencja udzielonych i cofniętych decyzji w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Kobiór  84
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt stały  81
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do trzech miesięcy  79
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej trzech miesięcy  78
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Piotr Kłakus - Radny  77
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>DANEK Andrzej Krzysztof - Radny  75
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>ŚWIERKOT Czesław Walenty - Wiceprzewodniczący Rady Gminy  73
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>MORAWIEC Beata Katarzyna - Radna  72
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>ZAWIERUCHA Beata Jadwiga - Radna  67
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>SPYCHAŁA Witold Jan - Radny  62
Finanse Gminy>Wieloletnia prognoza finansowa>na lata 2015 - 2027  52
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>PĘKAŁA Magdalena Ewa - Randa  51
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>GROLIK Krzysztof Czesław - Radny  50
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>SZCZOTKA Grażyna Anna - Radna  50
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>SZCZOTKA Tomasz - Radny  48
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>ZAREMBA Bronisława Elżbieta - Radna  46
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>STASZAK Hieronim - Radny  43
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>SZPAK Bogdan Krzysztof - Radny  43
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>JAROMIN Zygmunt Józef - Radny  42
Kadencja VII(2014-2018)>Oświadczenia majątkowe>MAZURCZYK Józef Kazimierz - Radny  40
>Pliki do pobrania>Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia  26
>Pliki do pobrania>Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa  24
>Pliki do pobrania>Komisja Budżetu i Finansów  23
>Pliki do pobrania>Ogłoszenia  23
>Pliki do pobrania>Komisję Rewizyjna  23
>Pliki do pobrania>Sesja rady  22
Rada Gminy>Kadencja VIII(2018-2023)>Transmisja obrad  20
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy  15
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Urząd Stanu Cywilnego>Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym  15
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk wniosku o nadanie numeru PESEL  15
Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste>Druk zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej  14
>Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe  11
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Pomoc materialna dla uczniów  8
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Stefan Ryt  6
>Urząd Gminy>Współpraca z organizacjami pozarządowymi  6
Kadencja VI(2010-2014)>Oświadczenia majątkowe>Piotr Kłakus - Radny  4
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Wójta, pracowników Urzędu Gminy  3
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Jerzy Orlikowski  3
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Gabriela Kułagowska  2
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Beata Witańska  2
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Monika Tetla  2
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Alicja Sojka  2
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Agnieszka Błąkała  2
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Eugeniusz Lubański  2
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Wojciech Paździor  1
>Urząd Gminy>Współpraca  1
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Katarzyna Kozyra  1
>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej>Kontrole zewnętrzne  1
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Jadwiga Kumor  1
Urząd Gminy>Sprawy obywateli - druki, wnioski>Ewidencja ludności, dowody osobiste  1
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Gabriela Zając  1
>Urząd Gminy>Test  1
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Bronisław Gembalczyk  1
>Urząd Gminy>jj  1
Urząd Gminy>Oświadczenia majątkowe>Ewa Moryś  1
>Urząd Gminy>Test34  1
Finanse Gminy>Informacja o stanie mienia> Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kobiór na dzień 31.12.2014r.  1
>Gminne Przedszkole>Przet  1
Początek strony