Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Dodano przetarg :Dzierżawa w trybie przetargowym z dn. 09-12-2022 Przetargi 09.12.2022 13:39 Grzegorz Strączek
2 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 02-12-2022 Przetargi 02.12.2022 12:51 Grzegorz Strączek
3 Zmieniono wiadomość: Plan postępowań o udzielenie zamówień Wiadomości 02.12.2022 12:50 Grzegorz Strączek
4 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze z dn. 01-12-2022 Ogłoszenia 01.12.2022 15:59 Grzegorz Strączek
5 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 30-11-2022 Ogłoszenia 30.11.2022 16:13 Grzegorz Strączek
6 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 30-11-2022 Ogłoszenia 30.11.2022 14:19 Grzegorz Strączek
7 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 30-11-2022 Ogłoszenia 30.11.2022 14:16 Grzegorz Strączek
8 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 30-11-2022 Ogłoszenia 30.11.2022 14:13 Grzegorz Strączek
9 Dodano ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 25-11-2022 Ogłoszenia 25.11.2022 7:22 Grzegorz Strączek
10 Zmieniono przetarg :Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 24-11-2022 Przetargi 24.11.2022 10:07 Grzegorz Strączek
11 Zmieniono ogłoszenie: Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów z dn. 23-11-2022 Ogłoszenia 23.11.2022 11:12 Grzegorz Strączek
12 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie z dn. 22-11-2022 Ogłoszenia 22.11.2022 9:23 Grzegorz Strączek
13 Zmieniono ogłoszenie: Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok z dn. 22-11-2022 Ogłoszenia 22.11.2022 7:25 Grzegorz Strączek
14 Zmieniono ogłoszenie: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok z dn. 22-11-2022 Ogłoszenia 22.11.2022 7:24 Grzegorz Strączek
15 Dodano ogłoszenie: Budżet 2023 z dn. 21-11-2022 Ogłoszenia 21.11.2022 7:30 Grzegorz Strączek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 297  prawy

Do drukuPoczątek strony