Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
16 Dodano protokół : Protokoły z Sesji Rady Gminy nr. Protokoły 11.05.2021 14:35 Grzegorz Strączek
17 Dodano protokół : Protokoły z Sesji Rady Gminy nr. Protokoły 11.05.2021 14:35 Grzegorz Strączek
18 Dodano protokół : Protokoły z Sesji Rady Gminy nr. Protokoły 11.05.2021 14:34 Grzegorz Strączek
19 Dodano protokół : Protokoły z Sesji Rady Gminy nr. Protokoły 11.05.2021 14:34 Grzegorz Strączek
20 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 9:51 Grzegorz Strączek
21 Zmieniono ogłoszenie: Drugi wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2017 roku z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 9:50 Grzegorz Strączek
22 Zmieniono ogłoszenie: Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2017 roku z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 9:49 Grzegorz Strączek
23 Zmieniono ogłoszenie: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 9:49 Grzegorz Strączek
24 Zmieniono ogłoszenie: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 9:48 Grzegorz Strączek
25 Zmieniono ogłoszenie: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 9:48 Grzegorz Strączek
26 Dodano ogłoszenie: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 9:48 Grzegorz Strączek
27 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 7:16 Grzegorz Strączek
28 Zmieniono ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze z dn. 10-05-2021 Ogłoszenia 10.05.2021 7:16 Grzegorz Strączek
29 Zmieniono wiadomość: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Wiadomości 30.04.2021 9:12 Grzegorz Strączek
30 Zmieniono ogłoszenie: Budżet 2020 z dn. 30-04-2021 Ogłoszenia 30.04.2021 9:07 Grzegorz Strączek

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 264  prawy

Do drukuPoczątek strony