Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.159.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.159.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.164.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kobiór
Załączniki:
RG.0007.164.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.157.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Załączniki:
RG.0007.157.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.155.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2027
Załączniki:
RG.0007.155.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.175.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026
Załączniki:
RG.0007.175.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.174.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia jakie są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.174.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.176.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Programu wspierania rodziny Gminy Kobiór na lata 2021-2023
Załączniki:
RG.0007.176.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.177.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Kobiór na lata 2021-2026
Załączniki:
RG.0007.177.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.178.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kobiór na rok 2021
Załączniki:
RG.0007.178.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.172.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.172.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.170.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.170.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.173.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
RG.0007.173.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.171.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 2027
Załączniki:
RG.0007.171.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.179.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek z przeznaczeniem pod drogi gminne
Załączniki:
RG.0007.179.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.182.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów komunalnych położonych w Kobiórze przy ul. Tuwima - teren stanowiący część działki nr 1468/37 k.m. 1 oraz teren położony przy ul. Centralnej 59, stanowiący część działki 1433/39 k.m. 1, przeznaczonych pod ustawienie przenośnych garaży, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
Załączniki:
RG.0007.182.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony