Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.120.2020, Z dnia: 30.06.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.120.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.121.2020, Z dnia: 30.06.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.121.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.118.2020, Z dnia: 30.06.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Załączniki:
RG.0007.118.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.124.2020, Z dnia: 30.06.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kobiór nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.124.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.125.2020, Z dnia: 11.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.125.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.08.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.131.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.131.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.130.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobiór na rok szkolny 2020/2021
Załączniki:
RG.0007.130.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.127.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.127.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.126.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.121.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.126.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.129.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2018-2025 (od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2025r. )"
Załączniki:
RG.0007.129.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.128.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2020
Załączniki:
RG.0007.128.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.132.2020, Z dnia: 27.08.2020

, Zmieniana:  
w sprawie sprzeciwu wobec przebiegu linii kolejowej na odcinku Katowice - Jastrzębie - Zdrój - granica Rzeczypospolitej Polskiej - Ostrawa przez gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.132.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 18.09.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.133.2020, Z dnia: 29.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.126.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.133.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.11.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.135.2020, Z dnia: 29.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.135.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.11.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.136.2020, Z dnia: 29.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.136.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.11.2020 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 16  prawy
Początek strony