Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.147.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
Załączniki:
RG.0007.147.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.151.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
Załączniki:
RG.0007.151.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.153.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek przeznaczonych pod drogę
Załączniki:
RG.0007.153.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.154.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.145.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 listopada 2020 r. oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.154.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.168.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
Załączniki:
RG.0007.168.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.163.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2021-2023"
Załączniki:
RG.0007.163.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.169.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wydzierżawienia gruntu komunalnego położonego w Kobiórze przy ul. Tuwima - teren stanowiący część działki nr 1468/37 k.m. 1, przeznaczonego na „altanę na odpady komunalne”
Załączniki:
RG.0007.169.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.166.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
Załączniki:
RG.0007.166.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.160.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kobiór nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.160.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.167.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
Załączniki:
RG.0007.167.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.156.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.117.2020 Rady Gminy Kobiór w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Załączniki:
RG.0007.156.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.165.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.165.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.158.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2027
Załączniki:
RG.0007.158.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.162.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2021
Załączniki:
RG.0007.162.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.161.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
RG.0007.161.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony