Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.137.2020, Z dnia: 29.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
RG.0007.137.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.11.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.134.2020, Z dnia: 29.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026
Załączniki:
RG.0007.134.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.11.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.144.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór obowiązujący w latach 2020-2022”
Załączniki:
RG.0007.144.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.11.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.143.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zgody na wydzierżawienie gruntu komunalnego przy ul. Tuwima, o powierzchni 40,28 m2, stanowiącego część działki 1400/37 k.m.1 na okres 10 lat
Załączniki:
RG.0007.143.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.11.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.138.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.138.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.10.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.141.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
Załączniki:
RG.0007.141.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.11.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.140.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa
Załączniki:
RG.0007.140.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.11.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.142.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załączniki:
RG.0007.142.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.11.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.139.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2027
Załączniki:
RG.0007.139.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.11.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.148.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.141.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
Załączniki:
RG.0007.148.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.146.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.146.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.145.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.138.2020 z dnia 29 października 2020 roku oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.145.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.152.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek z przeznaczeniem pod drogi gminne
Załączniki:
RG.0007.152.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.150.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Załączniki:
RG.0007.150.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.149.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załączniki:
RG.0007.149.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 17  prawy
Początek strony