Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.3.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.3.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.1.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.1.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.4.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Załączniki:
RG.0007.4.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.2.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.2.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.6.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki:
RG.0007.6.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.7.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
RG.0007.7.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.8.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.8.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.5.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Załączniki:
RG.0007.5.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.13.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
RG.0007.13.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.18.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Centralnej 57
Załączniki:
RG.0007.18.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.9.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Załączniki:
RG.0007.9.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.10.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.10.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.12.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.12.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.16.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
RG.0007.16.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.11.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019 - 2026
Załączniki:
RG.0007.11.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 17  prawy
Początek strony