Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.13.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
RG.0007.13.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.29.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany składu komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki:
RG.0007.29.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.154.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.145.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 listopada 2020 r. oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.154.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.175.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kobiór na lata 2021-2026
Załączniki:
RG.0007.175.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.49.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.49.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.174.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia jakie są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.174.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.176.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Programu wspierania rodziny Gminy Kobiór na lata 2021-2023
Załączniki:
RG.0007.176.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.18.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Centralnej 57
Załączniki:
RG.0007.18.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.70.2019, Z dnia: 31.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Załączniki:
RG.0007.70.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.11.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.9.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Załączniki:
RG.0007.9.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.77.2019, Z dnia: 28.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały nr RG.0007.54.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 czerwca 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności zabudowy drogi ul. Żelazna w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.77.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.3.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.3.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.10.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.10.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.101.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.101.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.12.2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.12.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 04.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy
Początek strony