Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.48.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2018 - 2025 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Załączniki:
RG.0007.48.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.67.2019, Z dnia: 31.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.67.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.11.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.23.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wieloletniego gminnego „Programu osłonowego posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Załączniki:
RG.0007.23.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.88.2020, Z dnia: 30.01.2020

, Zmieniana:  
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kobiór w roku szkolnym 2019/2020
Załączniki:
RG.0007.88.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 17.02.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.145.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.138.2020 z dnia 29 października 2020 roku oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.145.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.46.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
Załączniki:
RG.0007.46.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 2

Numer: RG.0007.106.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór obowiązujący w latach 2020-2022”
Załączniki:
RG.0007.106.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.191.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mieszkania komunalnego w trybie przetargowym
Załączniki:
RG.0007.191.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.117.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1
Załączniki:
RG.0007.117.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.63.2019, Z dnia: 26.09.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.63.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.10.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.11.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.160.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kobiór nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.160.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.167.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym przy ul. Centralnej 57
Załączniki:
RG.0007.167.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.100.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek nr 1856/37, 1857/37, 1864/37 i 1866/37 położonych przy ul. Kobiórskiej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.100.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.192.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
RG.0007.192.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.32.2019, Z dnia: 28.02.2019

, Zmieniana:  
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019r.
Załączniki:
RG.0007.32.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.03.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.03.2019 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 14  prawy
Początek strony