Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.97.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek pod ul. Wodną w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.97.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.95.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr X/60/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Załączniki:
RG.0007.95.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.94.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2020
Załączniki:
RG.0007.94.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.100.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działek nr 1856/37, 1857/37, 1864/37 i 1866/37 położonych przy ul. Kobiórskiej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.100.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.99.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.99.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.96.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działki nr 948/5 położonej przy ul. Rodzinnej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.96.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.93.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
Załączniki:
RG.0007.93.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.91.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.91.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.92.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.92.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.98.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy - ul. Wrzosowa
Załączniki:
RG.0007.98.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.101.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.101.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.108.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.108.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.104.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załączniki:
RG.0007.104.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.105.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
Załączniki:
RG.0007.105.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.106.2020, Z dnia: 30.04.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia osób korzystających z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobiór obowiązujący w latach 2020-2022”
Załączniki:
RG.0007.106.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.05.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.05.2020 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 16  prawy
Początek strony