Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 25.04.2023 Utworzono: 25.04.2023

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór pomiędzy ulicami Centralną i Plichtowicką
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2023 Utworzono: 27.02.2023

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie od decyzji Wojewody Śląskiego nr 83/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wrazz odgałęzieniem DN300. Odcinek L2.1 ZZU Ochoj
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2023 Utworzono: 31.01.2023

Zarządzenie

Zarządzenie nr 7/V/2023 Wójta Gminy Kobiór z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępwaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kobiór na rok szkolny 2023/2024
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2023 Utworzono: 31.01.2023

Zarządzenie

Zarządzenie nr 6/V/2023 Wojta Gminy Kobiór z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na wolne miejsca w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze na rok szkolny 2023/2024
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2023 Utworzono: 31.01.2023

Obwieszczenie

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części warsztatu samochodowego  na lakiernię
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2023 Utworzono: 12.01.2023

Obwieszczenie

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części warsztatu samochodowego  na lakiernię
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2023 Utworzono: 12.01.2023

Ogłoszenie

Informacja o przystąpieniu Gminy Kobiór do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 30 kwietnia 2023 r.
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2023 Utworzono: 04.01.2023

Ogłoszenie

Informacja o udzieleniu zamówienia na paliwo stałe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2022 Utworzono: 30.11.2022

Obwieszczenie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2022 Utworzono: 30.11.2022

Obwieszczenie

Zawiadomienie dotyczące przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części warsztatu samochodowego na lakiernię
więcej...
Aktualizacja: 30.11.2022 Utworzono: 30.11.2022

Obwieszczenie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że 2 listopada 2022 r. przez pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą przy ul. Towarowej 74 w Warszawie, został złożony wniosek dotyczący zajęcia stanowiska przez tut. organ odnośnie do aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa/budowa linii kolejowej Katowice - Zwardoń oraz Katowice – Zebrzydowice - granica państwa, z wyłączeniem stacji kolejowych: Katowice, Czechowice – Dziedzice, Zwar
więcej...
Aktualizacja: 22.11.2022 Utworzono: 17.11.2022

Ogłoszenie

Informacja o przystąpieniu Gminy Kobiór do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2022 Utworzono: 04.11.2022

Zawiadomienie

Zawiadomienie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300
więcej...
Aktualizacja: 26.10.2022 Utworzono: 26.10.2022
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
aktualne... Początek strony