Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w 2018 roku
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 11.09.2018

Drugi wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2017 roku

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 17.05.2017

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2017 roku

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 01.03.2017

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za rok 2017
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 14.05.2018

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Kobiór za rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 30.04.2019

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Kobiór za rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 08.06.2020

Zarządzenie

Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy Kobiór z dnia 24.03.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektru zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2021 Utworzono: 12.04.2021

Zawiadomieni

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na likwidację urządzenia wodnego
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2021 Utworzono: 11.03.2021

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mienia skarbu Państwa przeznaczonego do kumunalizacji
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2021 Utworzono: 02.03.2021

Informacja

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą o wysokości 55,95 m planowanej do realizacji w rejonie ul. Zachodniej
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2021 Utworzono: 15.02.2021

Obwieszczenie

Obiweszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2021 Utworzono: 25.01.2021

Obwieszczenie

Dot. bodowy przyłącza zasilania podstawowego i rezerwowego Zameczku Myśliwskiego w Promnicach
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2020 Utworzono: 28.10.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2020 Utworzono: 29.10.2020

Obwieszczenie

Wójt Gminy Kobiór zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego na wniosek TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna pn. Budowa przyłącza zasilania podstawowego i rezerwowego Zameczku Myśliwskiego w Promnicach
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2020 Utworzono: 25.09.2020

Zarządzenie

Zarządzenie nr 89/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 9.09.2020 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2020 Utworzono: 11.09.2020
 1 2 3 4 5 6 
aktualne... Początek strony