Zarządzenie (wygasły...)

Zarządzenie nr 7/V/2023 Wójta Gminy Kobiór z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępwaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kobiór na rok szkolny 2023/2024

Treść zarządzenia

Uchwała nr RG.0007.263.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w Kobiórze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde kryterium oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzeniaspełniania kryteriów
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Gabriela Pryszcz dnia 31.01.2023
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 31.01.2023. Wygasa 31.08.2023. Odsłon 15625
Początek strony