Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 11.10.2022 Utworzono: 11.10.2022

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
więcej...
Aktualizacja: 30.09.2022 Utworzono: 30.09.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2022 Utworzono: 16.09.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięci na środowisko dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części warsztatu samochodowego na lakiernię
więcej...
Aktualizacja: 05.09.2022 Utworzono: 05.09.2022

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie funkcjonowania istniejących zbiorników wodnych w rejonie ul. Leśników
więcej...
Aktualizacja: 28.07.2022 Utworzono: 28.07.2022

Informacja w sprawie debaty nad raporteo stanie Gminy Kobiór za 2021 rok

W dniu 30 czerwca 2022r. o godz. 1600 w Urzędzie Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy. W porządku obrad przewidziano przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy Kobiór za 2021 rok. Raport zawiera roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania gminy i został opublikowany na stronie internetowej Urzędu.
więcej...
Aktualizacja: 24.06.2022 Utworzono: 23.06.2022

Zawiadomienie

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego
więcej...
Aktualizacja: 08.06.2022 Utworzono: 08.06.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Beskidzkiej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2022 Utworzono: 09.06.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2022 Utworzono: 02.03.2022

Zawiadomienie

Zawiadomienie o odmowie wstyrzmania wykonania decyzji RDOŚ w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokociśnieniowego
więcej...
Aktualizacja: 21.01.2022 Utworzono: 20.01.2022

Obwieszczenie

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wydanej przez Wojewodę Śląskiego decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia  na budowę  dla  zamierzenia  budowlanego  pn.: "Budowa,  przebudowa,  remont  oraz  rozbiórki  układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na magistralnej linii kolejowej dwutorowej nr 139 na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła od km 19+006,60 do km 40+500,00 oraz pierwszorzędnej
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2022 Utworzono: 12.01.2022

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2021 Utworzono: 09.11.2021

Obwieszczenie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego.więcej...
Aktualizacja: 25.10.2021 Utworzono: 25.10.2021

Informacja dla właścicieli nieruchomości „niezamieszkałych” na terenie Gminy Kobiór

Właściciele nieruchomości „niezamieszkałych” chcący się wyłączyć z systemu odbierania odpadów zorganizowanego przez Gminę, zobowiązani są złożyć Wójtowi pisemne oświadczenie o wyłączeniu się. Przedmiotowe oświadczenie winno wskazywać przedsiębiorcę, (wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kobiór) z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia właściciel nieruchom
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2021 Utworzono: 23.09.2021
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
aktualne... Początek strony