Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wójt Gminy Kobiór podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2015 Utworzono: 02.12.2015

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 149/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2015 Utworzono: 19.11.2015

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 99/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
więcej...
Aktualizacja: 26.08.2015 Utworzono: 26.08.2015

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa gminnej drogi zbiorczej nr 697001 S w Kobiórze (ul.Ołtuszewskiego) pomiędzy DK-1 ora
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2015 Utworzono: 06.07.2015

Obwieszczenie

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa gminnej drogi zbiorczej nr 697001 S w Kobiórze (ul.Ołtuszewskiego) pomiędzy DK-1 oraz DW-928"
więcej...
Aktualizacja: 11.06.2015 Utworzono: 10.06.2015

Wójt Gminy Kobiór podaje do publicznej wiadomości

Informacja o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa, w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali wars
więcej...
Aktualizacja: 28.05.2015 Utworzono: 26.05.2015

Obwieszczenie

Wójt Gminy Kobiór zawiadamia o wszczęciu, na wniosek z dnia 17.04.2015r. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Janusza Mazura w imieniu Urzędu Gminy Kobiór postępowania, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2015 Utworzono: 22.04.2015

Obwieszczenie

Wójt Gminy Kobiór zawiadamia o zmianie nazwy przedsięwzięcia w postępowaniu, w sprawie ocenyoddziaływania na środowisko pod nazwą: "Rozbudowa ul. Rodzinnej (drogi powiatowej nr 4147 S) w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarne
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2015 Utworzono: 01.04.2015

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kobiór informuje, że zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 10.01.2014 roku o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania została podpisana umowa z dniem 10
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2015 Utworzono: 29.01.2015

Ogłoszenie - unieważnienie

Unieważnienie Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2015 Utworzono: 30.12.2014

Wójt Gminy Kobiór podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2014 Utworzono: 17.12.2014

Wójt Gminy Kobiór podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w 2014 roku
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2014 Utworzono: 12.11.2014

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 86/III/2014 Wójta Gminy Kobiór z dnia 28.10.2014r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 ro
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2014 Utworzono: 29.10.2014

Ogłoszenie

Wykazy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w 2014r.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2014 Utworzono: 08.10.2014

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiór z dnia 8 lipca 2004r.
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2014 Utworzono: 30.06.2014
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
aktualne... Początek strony