Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia

Informacja

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą o wysokości 55,95 m planowanej do realizacji w rejonie ul. Zachodniej
więcej...
Aktualizacja: 16.02.2021 Utworzono: 15.02.2021

Obwieszczenie

Obiweszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2021 Utworzono: 25.01.2021

Obwieszczenie

Dot. bodowy przyłącza zasilania podstawowego i rezerwowego Zameczku Myśliwskiego w Promnicach
więcej...
Aktualizacja: 30.10.2020 Utworzono: 28.10.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2020 Utworzono: 29.10.2020

Obwieszczenie

Wójt Gminy Kobiór zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego na wniosek TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna pn. Budowa przyłącza zasilania podstawowego i rezerwowego Zameczku Myśliwskiego w Promnicach
więcej...
Aktualizacja: 28.09.2020 Utworzono: 25.09.2020

Zarządzenie

Zarządzenie nr 89/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 9.09.2020 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu
więcej...
Aktualizacja: 11.09.2020 Utworzono: 11.09.2020

Obwieszczenie

Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2020 Utworzono: 01.07.2020

Obwieszczenie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologicznoinżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
więcej...
Aktualizacja: 09.06.2020 Utworzono: 09.06.2020

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
więcej...
Aktualizacja: 24.05.2020 Utworzono: 21.05.2020

Obwieszczenie

Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” obejmujący roboty
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2020 Utworzono: 20.05.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2020 Utworzono: 20.04.2020

Obwieszczenie

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy dot. budowy sieci elektroenergetycznej przy ul. Beskidzkiej w Kobiórze
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2020 Utworzono: 30.01.2020

Zarządzenie

Zarządzenie  Nr 8/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na wolne miejsca w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze na rok szkolny 2020/2021
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2020 Utworzono: 29.01.2020

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
więcej...
Aktualizacja: 26.12.2019 Utworzono: 26.12.2019
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
aktualne... Początek strony