Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 20.09.2021 Utworzono: 17.09.2021

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów - w obszarze objętym rysunkiem Nr 1
więcej...
Aktualizacja: 26.07.2021 Utworzono: 26.07.2021

Obwieszczenie

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów - w obszarze objętym rysunkiem Nr 1
więcej...
Aktualizacja: 16.07.2021 Utworzono: 16.07.2021

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwesytcji drogowej
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2021 Utworzono: 24.06.2021

Informacja

Informacja w sprawie debaty nad raportem o stanie gminy kobiór za 2020 rok
więcej...
Aktualizacja: 23.06.2021 Utworzono: 21.06.2021

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w 2018 roku
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 11.09.2018

Drugi wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2017 roku

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 17.05.2017

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego w 2017 roku

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 01.03.2017

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi za rok 2017
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 14.05.2018

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Kobiór za rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 30.04.2019

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Kobiór za rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 08.06.2020

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Kobiór za rok 2020
więcej...
Aktualizacja: 10.05.2021 Utworzono: 30.04.2021

Zarządzenie

Zarządzenie nr 50 Wójta Gminy Kobiór z dnia 24.03.2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektru zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
więcej...
Aktualizacja: 21.04.2021 Utworzono: 12.04.2021

Zawiadomieni

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na likwidację urządzenia wodnego
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2021 Utworzono: 11.03.2021

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mienia skarbu Państwa przeznaczonego do kumunalizacji
więcej...
Aktualizacja: 03.03.2021 Utworzono: 02.03.2021
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
aktualne... Początek strony