Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 04.11.2019 Utworzono: 04.11.2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kobiór informuje, że w 2019 roku zostaną przeprowadzone przez Radę Gminy wybory ławników sądowych na kadencję w latach 2020 - 2023.
więcej...
Aktualizacja: 06.06.2019 Utworzono: 06.06.2019

Obwieszczenie

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2019 Utworzono: 30.04.2019

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiór o przyjęciu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór - III edycja" oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią
więcej...
Aktualizacja: 08.04.2019 Utworzono: 08.04.2019

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
więcej...
Aktualizacja: 07.01.2019 Utworzono: 07.01.2019

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 12.06.2018 Utworzono: 12.06.2018

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia w trybie bezprzetargowym w 2018 roku
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2018 Utworzono: 04.04.2018

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 20/IV/18 Wójta Gminy Kobiór z dnia 16 marca 2018r. w sprawie: poddania konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby wybieranych w każdym okręgu
więcej...
Aktualizacja: 16.03.2018 Utworzono: 16.03.2018

Zarządzenie nr 143/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2017 r.

Zarządzenie nr 143/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym projektów uchwał zmieniających Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiór, oraz w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodar
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2017 Utworzono: 13.11.2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. na terenie Gminy Kobiór
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 20.10.2017

Zarządzenie

Zarządzenie nr 128/IV/2017 Wójta Gminy Kobiór z dnia 17 października 2017 r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2017 Utworzono: 20.10.2017

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kobiór informuje o opracowywaniu projektu dokumentu i wyłożeniu do publicznego wglądu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kobiór"
więcej...
Aktualizacja: 17.10.2017 Utworzono: 16.10.2017
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
aktualne... Początek strony