Zarządzenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia

Obwieszczenie

Wójt Gminy Kobiór zawiadamia o wszczęciu, na wniosek z dnia 17.04.2015r. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Janusza Mazura w imieniu Urzędu Gminy Kobiór postępowania, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
więcej...
Aktualizacja: 22.04.2015 Utworzono: 22.04.2015

Obwieszczenie

Wójt Gminy Kobiór zawiadamia o zmianie nazwy przedsięwzięcia w postępowaniu, w sprawie ocenyoddziaływania na środowisko pod nazwą: "Rozbudowa ul. Rodzinnej (drogi powiatowej nr 4147 S) w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarne
więcej...
Aktualizacja: 01.04.2015 Utworzono: 01.04.2015

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kobiór informuje, że zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 10.01.2014 roku o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania została podpisana umowa z dniem 10
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2015 Utworzono: 29.01.2015

Ogłoszenie - unieważnienie

Unieważnienie Ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego
więcej...
Aktualizacja: 29.01.2015 Utworzono: 30.12.2014

Wójt Gminy Kobiór podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2014 Utworzono: 17.12.2014

Wójt Gminy Kobiór podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kobiór przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w 2014 roku
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2014 Utworzono: 12.11.2014

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 86/III/2014 Wójta Gminy Kobiór z dnia 28.10.2014r. w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 ro
więcej...
Aktualizacja: 29.10.2014 Utworzono: 29.10.2014

Ogłoszenie

Wykazy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kobiór przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w 2014r.
więcej...
Aktualizacja: 23.10.2014 Utworzono: 08.10.2014

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiór z dnia 8 lipca 2004r.
więcej...
Aktualizacja: 10.07.2014 Utworzono: 30.06.2014

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4201.2.2013.KC.24 z 18 marca 2014 roku
więcej...
Aktualizacja: 26.03.2014 Utworzono: 21.03.2014

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4201.2.2013.KC.19 z 25 lutego 2014 roku
więcej...
Aktualizacja: 17.04.2014 Utworzono: 11.03.2014
 1 2 3 4 5 6 
aktualne... Początek strony