Zarządzenie (wygasły...)

Zarządzenie nr 6/V/2023 Wojta Gminy Kobiór z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na wolne miejsca w Gminnym Przedszkolu w Kobiórze na rok szkolny 2023/2024

Treść zarządzenia

Uchwała nr RG.0007.174.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia jakie są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzoeniego przez Gminę Kobiór
powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Gabriela pryszcz dnia 31.01.2023
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 31.01.2023. Wygasa 31.08.2023. Odsłon 15625
Początek strony