Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: I/3/10, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
Załączniki:
i310.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: I/5/10, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki:
i510.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: I/4/10, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
i410.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: I/6/10, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
i610.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: I/2/10, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
i210.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: I/1/10, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kobiór
Załączniki:
i110.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.10.2010.
Opublikowana przez bip redaktor dnia 10.04.2014 , wersja 5

Numer: II/16/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania Wójtowi dodatku specjalnego na miesiące grudzień 2010r. i styczeń 2011r
Załączniki:
ii1610.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/10/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych prowadzonych przez Gminę Kobiór.
Załączniki:
ii1010.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/13/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r
Załączniki:
ii1310.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/15/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
ii1510.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/9/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
Załączniki:
ii910.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: II/14/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Załączniki:
ii1410.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/11/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Załączniki:
ii1110.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/12/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Gminie Kobiór
Załączniki:
ii1210.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/8/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2010 r.
Załączniki:
ii810.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony