Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: V/28/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
v2811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/37/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/158/2008 z dnia 11 grudnia 2008 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór
Załączniki:
v3711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/29/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
v2911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/31/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
Załączniki:
v3111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/35/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
Załączniki:
v3511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/33/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kobiórze
Załączniki:
v3311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/34/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia z miastem Tychy określającego zasady współdziałania w realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w odniesieniu do osób z terenu gminy Kobiór doprowadzanych do Izby Wytrzeźwień w Tychach
Załączniki:
v3411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/39/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2010r
Załączniki:
vii3911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/40/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
vii4011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/41/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
vii4111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/42/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia z miastem Tychy o powierzeniu do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załączniki:
vii4211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/38/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiór za 2010r
Załączniki:
vii3811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VIII/43/11, Z dnia: 16.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
viii4311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/45/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pszczyna
Załączniki:
ix4511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/50/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w Gminie Kobiór na lata 2007 2011 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach
Załączniki:
ix5011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony