Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XX/140/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Załączniki:
xx14012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/150/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przejęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zarządzania przystankami w ciągu dróg powiatowych
Załączniki:
xx15012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/145/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
xx14512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/141/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/149/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
xx14912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/142/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/133/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xx13312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/146/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14612.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/131/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie terminów i sposobu ustalenia zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Kobiórski Zakład Komunalny do budżetu Gminy Kobiór oraz sposobu i terminu rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu
Załączniki:
xx13112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/147/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
Załączniki:
xx14712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/136/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana: XII/73/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xx13612.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/144/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/148/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.
Załączniki:
xx14812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/132/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xx13212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/135/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xx13512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 18  prawy
Początek strony