Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: X/62/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
Załączniki:
x6211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/56/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana: III/19/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/11 Rady Gminy Kobiór w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 20112014
Załączniki:
x5611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 27.10.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: X/58/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
x5811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/67/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 20122015r
Załączniki:
x6711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/54/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
x5411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/66/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany granicy z Gminą Orzesze
Załączniki:
x6611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/65/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany granicy z Miastem Tychy
Załączniki:
x6511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XI/70/11, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Załączniki:
xi7011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XI/69/11, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
xi6911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XI/68/11, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011rok
Załączniki:
xi6811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/73/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xii7311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/74/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2012
Załączniki:
xii7411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/77/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r
Załączniki:
xii7711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/76/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną
Załączniki:
xii7611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/72/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
xii7211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 18  prawy
Początek strony