Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: IX/46/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
ix4611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/52/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
ix5211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/44/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobiór za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki:
ix4411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/47/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego programu pomocy dziecku i rodzinie
Załączniki:
ix4711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.08.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: IX/51/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w Gminie Kobiór na lata
2012 2014 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach
Załączniki:
ix5111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.08.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: IX/49/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych
Załączniki:
ix4911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/48/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016
Załączniki:
ix4811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/53/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kobiór na okres 1.09.2011r. 31.12.2016r
Załączniki:
ix5311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/63/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/3/162/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
x6311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/61/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Załączniki:
x6111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/64/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana: VIII/43/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
x6411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/55/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
x5511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/57/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
x5711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/59/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/07 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 października 2007r., w sprawie stawek opłaty targowej
Załączniki:
x5911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/60/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Załączniki:
x6011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony