Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XII/71/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007r w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
xii7111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/75/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Kobiór do realizacji projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"
Załączniki:
xii7511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/78/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącego podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia ruchu samochodów ciężarowych na drodze krajowej nr 1
Załączniki:
xii7811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XIII/84/12, Z dnia: 02.02.2012

, Zmieniana: XII/76/11
w sprawie uchylenia uchwały nr XII/76/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną
Załączniki:
xiii8412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XIII/81/12, Z dnia: 02.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci zarządzanej przez Kobiórski Zakład Komunalny na terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2012r. - 28.02.2013r.
Załączniki:
xiii8112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XIII/83/12, Z dnia: 02.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012r.
Załączniki:
xiii8312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XIII/80/12, Z dnia: 02.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/11 z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021
Załączniki:
xiii8012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XIII/82/12, Z dnia: 02.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobiór na lata 2012-2032
Załączniki:
xiii8212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XIII/79/12, Z dnia: 02.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012rok
Załączniki:
xiii7912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 3

Numer: XIV/87/12, Z dnia: 26.04.2012

, Zmieniana: XII/73/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xiv8712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XIV/86/12, Z dnia: 26.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xiv8612.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XIV/90/12, Z dnia: 26.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Kobiór do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej"
Załączniki:
xiv9012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XIV/89/12, Z dnia: 26.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór przyjętym na lata 01.09.2011r. - 31.12.2016r.
Załączniki:
xiv8912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XIV/85/12, Z dnia: 26.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
Załączniki:
xiv8512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XIV/91/12, Z dnia: 26.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia dla starań o udzielenie koncesji dla telewizji Trwam
Załączniki:
xiv9112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 26.04.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 18  prawy
Początek strony