Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVI/97/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiór za 2011r.
Załączniki:
xvi9712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/109/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór
Załączniki:
xvi10912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/99/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xvi9912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/101/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej,wpłat oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , pomiędzy gminami Kobiór i Wyry
Załączniki:
xvi10112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/120/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
xvii12012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/121/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
xvii12112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.09.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XVII/113/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
xvii11312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.09.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XVII/122/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
Załączniki:
xvii12212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/124/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
Załączniki:
xvii12412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/114/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze
Załączniki:
xvii11412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/118/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xvii11812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/119/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na realizację zadania pod nazwą: "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych"
Załączniki:
xvii11912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/111/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xvii11112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/115/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Kobiórze
Załączniki:
xvii11512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/123/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
xvii12312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 18  prawy
Początek strony