Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: II/7/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
zmieniająca Uchwałę Nr XL/273/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomości
Załączniki:
ii710.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: III/20/11, Z dnia: 27.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2011
Załączniki:
iii2011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: III/19/11, Z dnia: 27.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2011-2014
Załączniki:
iii1911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: III/18/11, Z dnia: 27.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków dla odbiorców usług kanalizacyjnych
Załączniki:
iii1811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: III/17/11, Z dnia: 27.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci zarządzanej przez Kobiórski Zakłąd Komunalny na terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2011r. - 29.02.2012r
Załączniki:
iii1711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: III/21/11, Z dnia: 27.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
iii2111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/27/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
Załączniki:
iv2711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/22/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana: III/19/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/11 Rady Gminy Kobiór w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2011-2014
Załączniki:
iv2211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/24/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
iv2411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.03.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: IV/25/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
iv2511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/23/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
iv2311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IV/26/11, Z dnia: 08.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
iv2611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/30/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania finansowego za 2010 r. Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
Załączniki:
v3011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/32/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010r. Publicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze
Załączniki:
v3211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.04.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: V/36/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
v3611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 18  prawy
Początek strony