Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XIII/82/12, Z dnia: 02.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobiór na lata 2012-2032
Załączniki:
xiii8212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XIII/79/12, Z dnia: 02.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012rok
Załączniki:
xiii7912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 3

Numer: XII/73/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xii7311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/74/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2012
Załączniki:
xii7411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/77/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r
Załączniki:
xii7711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/76/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną
Załączniki:
xii7611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/72/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
xii7211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/71/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007r w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
xii7111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/75/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Kobiór do realizacji projektu systemowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"
Załączniki:
xii7511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XII/78/11, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczącego podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia ruchu samochodów ciężarowych na drodze krajowej nr 1
Załączniki:
xii7811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XI/70/11, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
Załączniki:
xi7011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XI/69/11, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
xi6911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XI/68/11, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011rok
Załączniki:
xi6811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/63/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/3/162/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
x6311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/61/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Załączniki:
x6111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony