Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: IX/52/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
ix5211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/44/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kobiór za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki:
ix4411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/47/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego programu pomocy dziecku i rodzinie
Załączniki:
ix4711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.08.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: IX/51/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w Gminie Kobiór na lata
2012 2014 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach
Załączniki:
ix5111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.08.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: IX/49/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników sądowych
Załączniki:
ix4911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/48/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016
Załączniki:
ix4811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/53/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kobiór na okres 1.09.2011r. 31.12.2016r
Załączniki:
ix5311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VIII/43/11, Z dnia: 16.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
viii4311.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/39/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2010r
Załączniki:
vii3911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/40/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
vii4011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/41/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
vii4111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/42/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia z miastem Tychy o powierzeniu do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załączniki:
vii4211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: VII/38/11, Z dnia: 16.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiór za 2010r
Załączniki:
vii3811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/30/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sprawozdania finansowego za 2010 r. Gminnego Domu Kultury w Kobiórze
Załączniki:
v3011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: V/32/11, Z dnia: 28.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010r. Publicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze
Załączniki:
v3211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.04.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony