Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: III/19/11, Z dnia: 27.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2011-2014
Załączniki:
iii1911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: III/18/11, Z dnia: 27.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków dla odbiorców usług kanalizacyjnych
Załączniki:
iii1811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: III/17/11, Z dnia: 27.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków do sieci zarządzanej przez Kobiórski Zakłąd Komunalny na terenie Gminy Kobiór na okres 1.03.2011r. - 29.02.2012r
Załączniki:
iii1711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: III/21/11, Z dnia: 27.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XI/65/07 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych
Załączniki:
iii2111.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/16/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania Wójtowi dodatku specjalnego na miesiące grudzień 2010r. i styczeń 2011r
Załączniki:
ii1610.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/10/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych prowadzonych przez Gminę Kobiór.
Załączniki:
ii1010.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/13/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r
Załączniki:
ii1310.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/15/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
ii1510.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/9/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
Załączniki:
ii910.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: II/14/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Załączniki:
ii1410.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/11/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Załączniki:
ii1110.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/12/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Gminie Kobiór
Załączniki:
ii1210.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: II/8/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2010 r.
Załączniki:
ii810.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: II/7/10, Z dnia: 28.12.2010

, Zmieniana:  
zmieniająca Uchwałę Nr XL/273/10 Rady Gminy Kobiór z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stawek
podatku od nieruchomości
Załączniki:
ii710.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.12.2010.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: I/3/10, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
Załączniki:
i310.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony