Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVII/112/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana: XII/73/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xvii11212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/98/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2011r
Załączniki:
xvi9812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/108/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/3/162/05 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
xvi10812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/104/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012r.”
Załączniki:
xvi10412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/100/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana: XII/73/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xvi10012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/107/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012-2014
Załączniki:
xvi10712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/102/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
xvi10212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/105/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie opinii o zmianie przebiegu granicy z Miastem Tychy
Załączniki:
xvi10512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/103/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany "Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobiór na lata 2012 - 2032"
Załączniki:
xvi10312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/106/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności w trybie zamiany części nieruchomości powstałych na skutek połączenia i podziału
Załączniki:
xvi10612.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/97/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiór za 2011r.
Załączniki:
xvi9712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/109/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kobiór
Załączniki:
xvi10912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/99/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xvi9912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVI/101/12, Z dnia: 28.06.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zgodnego sposobu podziału ostatecznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej,wpłat oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , pomiędzy gminami Kobiór i Wyry
Załączniki:
xvi10112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XV/94/12, Z dnia: 24.05.2012

, Zmieniana: XII/73/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xv9412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.05.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 18  prawy
Początek strony