Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XXI/153/13, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana: XX/138/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013-2021
Załączniki:
xxi15313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XXI/154/13, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
xxi15413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XXI/155/13, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r
Załączniki:
xxi15513.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XXI/156/13, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
Załączniki:
xxi15613.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XXI/157/13, Z dnia: 07.02.2013, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
Załączniki:
xxi15713.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/131/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie terminów i sposobu ustalenia zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez Kobiórski Zakład Komunalny do budżetu Gminy Kobiór oraz sposobu i terminu rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu
Załączniki:
xx13112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/132/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xx13212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/133/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xx13312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/134/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xx13412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/135/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xx13512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/136/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana: XII/73/11
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xx13612.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/137/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
xx13712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/138/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013-2021
Załączniki:
xx13812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/139/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2013
Załączniki:
xx13912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/140/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Załączniki:
xx14012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 18  prawy
Początek strony