Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXI/157/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
Załączniki:
xxi15713.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/151/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok
Załączniki:
xxi15113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.02.2013.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XXI/152/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013 rok
Załączniki:
xxi15213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/153/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana: XX/138/12
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013-2021
Załączniki:
xxi15313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XXI/156/13, Z dnia: 07.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
Załączniki:
xxi15613.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/139/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2013
Załączniki:
xx13912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/137/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
xx13712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/134/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xx13412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/138/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013-2021
Załączniki:
xx13812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/143/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Załączniki:
xx14312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/140/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Załączniki:
xx14012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/150/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przejęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zarządzania przystankami w ciągu dróg powiatowych
Załączniki:
xx15012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/145/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
xx14512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/141/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XX/149/12, Z dnia: 28.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
xx14912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 18  prawy
Początek strony