Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXVIII/204/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pszczyna na realizację zadania oświatowego
Załączniki:
xxviii20413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/200/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Kobiór
Załączniki:
xxviii20013.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/201/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia w 2014 r. pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
Załączniki:
xxviii20113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/202/13, Z dnia: 19.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
Załączniki:
xxviii20213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/194/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
xxvii19413.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/195/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych
Załączniki:
xxvii19513.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/193/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana: XXIII/170/13
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/170/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
xxvii19313.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2013.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 2

Numer: XXVII/189/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
xxvii18913.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/192/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
xxvii19213.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/188/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2013 rok
Załączniki:
xxvii18813.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/196/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Załączniki:
xxvii19613.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVII/190/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie opinii o zmianie przebiegu granicy z Gminą Orzesze
Załączniki:
xxvii19013.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2013.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 2

Numer: XXVII/191/13, Z dnia: 29.10.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Załączniki:
xxvii19113.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVI/187/13, Z dnia: 26.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
xxvi18713.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1

Numer: XXVI/186/13, Z dnia: 26.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór
Załączniki:
xxvi18613.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 18  prawy
Początek strony