Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXIII/170/13, Z dnia: 18.04.2013

, Zmieniana:  
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
xxiii17013.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia .
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.02.2014 , wersja 1
Początek strony