Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XIX/129/12, Z dnia: 26.11.2012

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
xix12912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/120/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
xvii12012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/121/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
xvii12112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.09.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XVII/113/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
xvii11312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.09.2012.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: XVII/122/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
Załączniki:
xvii12212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/124/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
Załączniki:
xvii12412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/114/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobiórze
Załączniki:
xvii11412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/118/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012-2021
Załączniki:
xvii11812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/119/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na realizację zadania pod nazwą: "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych"
Załączniki:
xvii11912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/111/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xvii11112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/115/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Kobiórze
Załączniki:
xvii11512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/123/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
xvii12312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/116/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xvii11612.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/117/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xvii11712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: XVII/110/12, Z dnia: 13.09.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Kobiór do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX, działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"
Załączniki:
xvii11012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 18  prawy
Początek strony