Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XX/141/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14112.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/142/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14212.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/143/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Załączniki:
xx14312.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/144/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14412.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/145/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
xx14512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/146/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
xx14612.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/147/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
Załączniki:
xx14712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/148/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r.
Załączniki:
xx14812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/149/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
xx14912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XX/150/12, Z dnia: 28.12.2012, Zmieniana:  
w sprawie przejęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zarządzania przystankami w ciągu dróg powiatowych
Załączniki:
xx15012.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XIX/125/12, Z dnia: 26.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xix12512.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XIX/126/12, Z dnia: 26.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2012 rok
Załączniki:
xix12612.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XIX/127/12, Z dnia: 26.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na realizację zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)".
Załączniki:
xix12712.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XIX/128/12, Z dnia: 26.11.2012, Zmieniana: XVII/120/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 22 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
xix12812.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
Numer: XIX/129/12, Z dnia: 26.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
xix12912.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 18  prawy
Początek strony