Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: X/64/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana: VIII/43/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
Załączniki:
x6411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/55/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
x5511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/57/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
x5711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/59/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/07 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 października 2007r., w sprawie stawek opłaty targowej
Załączniki:
x5911.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/60/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Załączniki:
x6011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/62/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
Załączniki:
x6211.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/56/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana: III/19/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/11 Rady Gminy Kobiór w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 20112014
Załączniki:
x5611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 27.10.2011.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 2

Numer: X/58/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
x5811.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/67/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 20122015r
Załączniki:
x6711.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/54/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
x5411.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/66/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany granicy z Gminą Orzesze
Załączniki:
x6611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: X/65/11, Z dnia: 27.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany granicy z Miastem Tychy
Załączniki:
x6511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/45/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pszczyna
Załączniki:
ix4511.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/50/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych w Gminie Kobiór na lata 2007 2011 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach
Załączniki:
ix5011.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1

Numer: IX/46/11, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2011 rok
Załączniki:
ix4611.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.02.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 22.02.2014 , wersja 1
 lewy  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony