Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.302.2018, Z dnia: 11.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
Załączniki:
RG.0007.302.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.11.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.303.2018, Z dnia: 11.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
RG.0007.303.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.11.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.301.2018, Z dnia: 11.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.301.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.11.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.300.2018, Z dnia: 11.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 - 2022 (od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.05.2022r.) dla Gminy Kobiór"
Załączniki:
RG.0007.300.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.11.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.299.2018, Z dnia: 11.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018-2026
Załączniki:
RG.0007.299.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.11.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.298.2018, Z dnia: 11.10.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok.
Załączniki:
RG.0007.298.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 29.10.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.11.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.290.2018, Z dnia: 30.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
RG.0007.290.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.09.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.296.2018, Z dnia: 30.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Gminy Kobiór uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce oraz sportowe
Załączniki:
RG.0007.296.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.09.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.291.2018, Z dnia: 30.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.291.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.09.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.287.2018, Z dnia: 30.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobiór NR RG.0007.221.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, przy sprzedaży nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kobiór przy ulicy Centralnej
Załączniki:
RG.0007.287.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.09.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.287.2018, Z dnia: 30.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.09.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.294.2018, Z dnia: 30.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.294.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.09.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.292.2018, Z dnia: 30.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Nr RG.0007.273.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 17 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gruntu stanowiącego własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.292.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.09.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.295.2018, Z dnia: 30.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uznania skargi mieszkańca na działalność Wójta Gminy Kobiór za bezzasadną
Załączniki:
RG.0007.295.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.09.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.288.2018, Z dnia: 30.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018-2026
Załączniki:
RG.0007.288.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.09.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony