Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.170.2016, Z dnia: 29.12.2016

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.170.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.173.2016, Z dnia: 29.12.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.173.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 09.01.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.01.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.158.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.158.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.164.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
Załączniki:
RG.0007.164.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.159.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego oznaczonego nr „13” położonego w budynku przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.159.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.154.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.67.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
RG.0007.154.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.155.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.155.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.157.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek pod ul. Wodną w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.157.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.163.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
Załączniki:
RG.0007.163.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.160.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2015 - 2019 przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
Załączniki:
RG.0007.160.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.161.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Prószków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
Załączniki:
RG.0007.161.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.165.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia starań o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniach drogi krajowej DK 1 z ul. Rodzinną i ul. Ołtuszewskiego w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.165.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.162.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
Załączniki:
RG.0007.162.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.153.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.153.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.156.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026
Załączniki:
RG.0007.156.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 21  prawy
Początek strony