Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.258.2018, Z dnia: 15.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.258.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.253.2018, Z dnia: 15.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018r.
Załączniki:
RG.0007.253.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.252.2018, Z dnia: 15.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację zadania
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.251.2018, Z dnia: 15.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018-2026
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.256.2018, Z dnia: 15.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek pod drogę gminną stanowiącą łącznik pomiędzy ul. Olszewskiego, a ul. Plichtowicką
Załączniki:
RG.0007.256.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.250.2018, Z dnia: 15.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.257.2018, Z dnia: 15.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/2/150/01 Rady Gminy Kobiór z dnia 23 marca 2001r. w sprawie ustanowienia służebności drogi do nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.257.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.255.2018, Z dnia: 15.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018 - 2021, dla Gminy Kobiór" przedłożonego przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach
Załączniki:
RG.0007.255.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.254.2018, Z dnia: 15.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.249.2018, Z dnia: 15.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kobiór na lata 2018-2020
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.247.2017, Z dnia: 28.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
RG.0007.247.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.243.2017, Z dnia: 28.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok
Załączniki:
RG.0007.243.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.244.2017, Z dnia: 28.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018 -2026
Załączniki:
RG.0007.244.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.245.2017, Z dnia: 28.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie: wydzielonego rachunku dochodów samorządowej oświatowej jednostki budżetowej prowadzonej przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.245.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.248.2017, Z dnia: 28.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie budynku gospodarczego przy ul. Centralnej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.248.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.01.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.01.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony