Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.201.2017, Z dnia: 15.05.2017

, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.201.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.200.2017, Z dnia: 15.05.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.200.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.06.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 26.06.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.195.2017, Z dnia: 12.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
RG.0007.195.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.192.2017, Z dnia: 12.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobiór dotyczących wejścia Gminy Kobiór w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim
Załączniki:
RG.0007.192.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.194.2017, Z dnia: 12.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności
Załączniki:
RG.0007.194.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.196.2017, Z dnia: 12.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy placu
Załączniki:
RG.0007.196.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.193.2017, Z dnia: 12.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
RG.0007.193.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 24.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 05.05.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.186.2017, Z dnia: 30.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Załączniki:
RG.0007.186.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.187.2017, Z dnia: 30.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia jakie są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.187.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.188.2017, Z dnia: 30.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020
Załączniki:
RG.0007.188.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.190.2017, Z dnia: 30.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2017
Załączniki:
RG.0007.190.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.183.2017, Z dnia: 30.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.183.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.185.2017, Z dnia: 30.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
Załączniki:
RG.0007.185.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.184.2017, Z dnia: 30.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017 - 2026
Załączniki:
RG.0007.184.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1

Numer: RG.0007.191.2017, Z dnia: 30.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce
Załączniki:
RG.0007.191.2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 06.04.2017.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 07.04.2017 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 21  prawy
Początek strony