Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.94.2016, Z dnia: 25.02.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.94.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.143.2016, Z dnia: 01.09.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok
Załączniki:
RG.0007.143.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.139.2016, Z dnia: 30.06.2016

, Zmieniana:  
w sprawie w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego
Załączniki:
RG.0007.139.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 01.09.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.8.2014, Z dnia: 08.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie odprawy emerytalnej Wójta Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.8.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1

Numer: RG.0007.158.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Załączniki:
RG.0007.158.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.258.2018, Z dnia: 15.02.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.258.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.03.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.164.2016, Z dnia: 24.11.2016

, Zmieniana:  
w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
Załączniki:
RG.0007.164.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.12.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.262.2018, Z dnia: 28.03.2018

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
RG.0007.262.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.04.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.53.2015, Z dnia: 18.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego nr „15” przy ulicy Centralnej 57, w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.53.2015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.06.2015.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.07.2015 , wersja 1

Numer: RG.0007.4.2014, Z dnia: 08.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
RG.0007.4.2014.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2014.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 23.12.2014 , wersja 1

Numer: RG.0007.145.2016, Z dnia: 01.09.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
RG.0007.145.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 14.09.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.10.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.277.2018, Z dnia: 17.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia nagrody specjalnej z okazji jubileuszu 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.277.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1

Numer: RG.0007.121.2016, Z dnia: 07.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia intencji o połączeniu Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Domu Kultury w Kobiórze w jedną instytucję kultury
Załączniki:
RG.0007.121.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.04.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.04.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.96.2016, Z dnia: 25.02.2016

, Zmieniana:  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.96.2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.03.2016.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.03.2016 , wersja 1

Numer: RG.0007.275.2018, Z dnia: 17.05.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
Załączniki:
RG.0007.275.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony