Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: RG.0007.272.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Kobiór na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
RG.0007.272.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.273.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gruntu stanowiącego własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.273.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.274.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Załączniki:
RG.0007.274.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.275.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
Załączniki:
RG.0007.275.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.276.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Załączniki:
RG.0007.276.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.277.2018, Z dnia: 17.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia nagrody specjalnej z okazji jubileuszu 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.277.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 28.05.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.261.2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Kobiór na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
RG.0007.261.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.04.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.262.2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
Załączniki:
RG.0007.262.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.04.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.263.2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w Kobiórze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde kryterium oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
Załączniki:
RG.0007.263.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.04.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.264.2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie wskazania zadań mających istotne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Załączniki:
RG.0007.264.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.04.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.265.2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór w roku 2018"
Załączniki:
RG.0007.265.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.04.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.266.2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok
Załączniki:
RG.0007.266.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.04.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.267.2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018-2026
Załączniki:
RG.0007.267.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.04.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.259.2018, Z dnia: 08.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 - etap I
Załączniki:
RG.0007.259.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
Numer: RG.0007.260.2018, Z dnia: 08.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2018 rok
Załączniki:
RG.0007.260.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.03.2018.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 28.05.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony