Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.158.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2027
Załączniki:
RG.0007.158.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.39.2019, Z dnia: 27.03.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
Załączniki:
RG.0007.39.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 01.04.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.04.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.6.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów
Załączniki:
RG.0007.6.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.55.2019, Z dnia: 27.06.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026
Załączniki:
RG.0007.55.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.07.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.07.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.183.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Kobiórze przy ul. Tuwima, stanowiącego część działki nr 1932/37 k.m. 1, przeznaczonego pod garaż murowany, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
Załączniki:
RG.0007.183.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.96.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia w drodze komunalizacji działki nr 948/5 położonej przy ul. Rodzinnej w Kobiórze
Załączniki:
RG.0007.96.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.138.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.138.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 22.10.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.210.2021, Z dnia: 30.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od ronda do parkingu kościelnego
Załączniki:
RG.0007.210.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 07.07.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.135.2020, Z dnia: 29.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.135.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.11.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.113.2020, Z dnia: 28.05.2020

, Zmieniana:  
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na okres 1.07.2020 - 31.12.2025
Załączniki:
RG.0007.113.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 08.06.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 09.06.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.93.2020, Z dnia: 27.02.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów
Załączniki:
RG.0007.93.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 12.03.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 12.03.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.81.2019, Z dnia: 12.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Załączniki:
RG.0007.81.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.178.2020, Z dnia: 28.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Kobiór na rok 2021
Załączniki:
RG.0007.178.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.02.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.02.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.149.2020, Z dnia: 26.11.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Załączniki:
RG.0007.149.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.12.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 11.12.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.61.2019, Z dnia: 22.08.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Załączniki:
RG.0007.61.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 30.08.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.09.2019 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony