Uchwały Rady Gminy

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: RG.0007.26.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr RG.007.291.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.26.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 2

Numer: RG.0007.185.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia z opłaty pobieranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej za 2021r.
Załączniki:
RG.0007.185.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.162.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2021
Załączniki:
RG.0007.162.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.137.2020, Z dnia: 29.09.2020

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Pszczyńskiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych
Załączniki:
RG.0007.137.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.10.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 17.11.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.181.2021, Z dnia: 25.02.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2027
Załączniki:
RG.0007.181.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 05.03.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 10.03.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.193.2021, Z dnia: 25.03.2021

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy - ul. Wiśniowa
Załączniki:
RG.0007.193.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 01.04.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 02.04.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.161.2020, Z dnia: 29.12.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
RG.0007.161.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 11.01.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.01.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.47.2019, Z dnia: 30.05.2019

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
Załączniki:
RG.0007.47.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 07.06.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 21.06.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.203.2021, Z dnia: 27.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Załączniki:
RG.0007.203.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Mirosław Dziech dnia 04.06.2021.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 14.07.2021 , wersja 1

Numer: RG.0007.20.2019, Z dnia: 31.01.2019

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór - III edycja"
Załączniki:
RG.0007.20.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 10.02.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 15.02.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.79.2019, Z dnia: 12.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.79.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 23.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.7.2018, Z dnia: 22.11.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
Załączniki:
RG.0007.7.2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 03.01.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.73.2019, Z dnia: 28.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór
Załączniki:
RG.0007.73.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1

Numer: RG.0007.124.2020, Z dnia: 30.06.2020

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Kobiór nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok
Załączniki:
RG.0007.124.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 31.07.2020.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 29.09.2020 , wersja 1

Numer: RG.0007.72.2019, Z dnia: 28.11.2019

, Zmieniana:  
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Załączniki:
RG.0007.72.2019.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Niemiec dnia 13.12.2019.
Opublikowana przez Grzegorz Strączek dnia 20.12.2019 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Początek strony